Německý úřad pro hospodářskou soutěž má stále políčeno na Apple

Německý úřad pro hospodářskou soutěž Bundeskartellamt oznámil, že velikost a význam Applu znamená, že společnost podléhá rozšířenému anti-konkurenčnímu zákonu zákona pro hospodářskou soutěž (GWB) v zemi a potřebuje více podkladů k dalším prohlášením o porušení antitrustových zákonů.

V současné době Německo zkoumá Apple kvůli údajnému antitrustovému dopadu jeho funkce App Tracking Transparency v iOS. Německý úřad pro hospodářskou soutěž Bundeskartellamt však nyní rozhodl, že Apple spadá pod nový oddíl 19a této právní úpravy, která začala platit v lednu 2019 a která je speciálně zaměřena na firmy, jejichž postavení na trhu je mimořádně významné. A do této kategorie Apple spadá.

„Společnost Apple má na trzích ekonomicky silnou pozici, která jí umožňuje působit v rozsahu, který není dostatečně kontrolován hospodářskou soutěží,“ uvedl ve svém prohlášení prezident Bundeskartellamtu Andreas Mundt. „Na základě svých mobilních koncových zařízení, jako je iPhone, provozuje společnost Apple rozsáhlý digitální ekosystém, který má velký význam pro hospodářskou soutěž nejen v Německu, ale i v celé Evropě a ve světě.“

Úřad rozhodl, že Apple spadá pod tento zákon a tedy jeho aktivity „podléhají zvláštní kontrole zneužití“ až do roku 2028. Toto rozhodnutí však neznamená, že Německo bude proti společnosti podávat další právní případy, pouze že nyní má tento úřad k tomu právní pravomoc. Tento krok však nemá vliv na jiné stávající vyšetřování, která pro Appleu vede například Německý federální úřad pro hospodářskou soutěž, který také zkoumá údajné antitrustové otázky týkající se App Store.

Kritikové tvrdí, že takovýto zásah do Applu omezuje konkurenci a tvrdí, že v posledním období je vidět trend, že antitrustová opatření jsou přijímána převážně pro účely regulace velkých korporací. Nicméně němečtí úředníci se domnívají, že Apple má postavení, které vyžaduje spravedlivou hospodářskou soutěž a proto je tak nutné omezit možné monopolistické praktiky.

Vláda Spolkové republiky Německo bude nyní sledovat další vývoj a rozhodne, zda otevře další právní případy proti Applu. I když je jasné, že populární značka se stala symbolem nadbytku a úspěchu, otázka správné spravedlivé soutěže musí být zodpovězena, aby byla zajištěna spravedlnost nejen pro Apple, ale také pro ostatní firmy.