Apple použije do roku 2025 v bateriích 100% recyklovaný kobalt

Apple zrychluje své úsilí v oblasti recyklace materiálů a stanovuje si ambiciózní cíle do roku 2025. Společnost chce dosáhnout 100% recyklovaného kobaltu ve všech svých bateriích, 100% recyklovaných vzácných zemin v magnitech zařízení a 100% recyklovaného cínu a zlata na plošných spojích.

V roce 2022 Apple výrazně rozšířil použití recyklovaných kovů a nyní získává přes dvě třetiny veškerého hliníku, téměř tři čtvrtiny vzácných zemin a více než 95% wolframu z 100% recyklovaných materiálů. Tyto kroky přibližují společnost k jejímu cíli vyrábět produkty z čistě recyklovaných a obnovitelných materiálů a současně napomáhají dosažení cíle Apple být do roku 2030 uhlíkově neutrální.

Apple dosáhl významného pokroku v rozšiřování použití 100% certifikovaného recyklovaného kobaltu, vzácných zemin a zlata v průběhu posledních let. Společnost také pracuje na odstranění plastů z obalů svých produktů a inovuje v oblasti disasemblace a recyklace zařízení, což umožňuje lepší zpětný získávání materiálů.

Apple se snaží zodpovědně získávat primární a recyklované materiály a podporovat komunity závislé na těžbě. Společnost byla průkopníkem v transparentnosti dodavatelského řetězce a neustále se zaměřuje na lidská práva a environmentální standardy ve svém dodavatelském řetězci. Tyto snahy přispívají k dosažení cíle společnosti být do roku 2030 uhlíkově neutrální v celém dodavatelském řetězci a životním cyklu každého produktu.

Kromě dosavadních úspěchů v oblasti recyklace a zodpovědného získávání materiálů, Apple pokračuje v inovacích a výzkumu, které mohou přinést další zajímavé výsledky. Spolupráce s výzkumnými institucemi, technologický vývoj v oblasti disasemblace a recyklace, a hledání nových způsobů, jak minimalizovat dopad svých produktů na životní prostředí, ukazují, že Apple se nezastaví u dosažených cílů.

Budoucnost může přinést další překvapení a průlomové technologie, které mohou zásadně změnit způsob, jakým společnosti nakládají s materiály a přispívají k udržitelnosti. Apple tak může být inspirací pro celý průmysl a motivovat ostatní společnosti k přijetí podobných cílů a inovací, které budou mít pozitivní dopad na naši planetu.