(RED): Patnáct let boje proti AIDS

V uplynulých 15 letech sehráli zákazníci společnosti Apple svou podporou fondu zásadní roli v boji organizace (RED) proti AIDS. Fond zajišťuje, v nejpotřebnějších komunitách v subsaharské Africe, přístup ke zdravotnickým službám. Vzhledem k tomu, že COVID-19 nadále ovlivňuje různé komunity po celém světě, včetně těch s HIV, je boj za ukončení globální pandemie naléhavější než kdykoli předtím.

Na počest letošního Světového dne boje proti AIDS nabízí společnost Apple zákazníkům nové způsoby, jak se zapojit a přispět. Snaží se tak získat finanční prostředky na zabezpečení zájemců v boji proti AIDS i COVID-19.

Již patnáct let

Od roku 2006 pomohli zákazníci společnosti Apple vybrat téměř 270 milionů dolarů (přibližně 6,1 miliardy korun). Peníze jsou užívány hlavně pro financování testování a poradenských služeb pro lidi postižené HIV/AIDS. Tyto granty podporované společností Apple umožnily poskytnout péči a podpůrné služby více než 11 milionům lidí. Rovněž zajistily více než 192 milionů testů a umožnily více než 13,8 milionu lidí přístup k antiretrovirální léčbě, která zachraňuje životy. Výsledky jsou fascinující, již v roce 2020 pomohla podpora společnosti Apple zabránit tomu, aby více než 145 000 HIV pozitivních ma- tek předalo virus svým dětem.

Díky takovému renomé a výsledkům mohla organizace (RED) rozšířit svou působnost a poskytovat další služby a podporu zranitelným komunitám, na které měl a má COVID-19 neúměrný dopad. V uply- nulých 18 měsících způsobil COVID-19 a situace kolem něj nové problémy týkající se zejména ztíženého přístupu k zásobování a péči o pacienty, což často ještě více zatěžuje klíčové programy HIV/AIDS. V reakci na tyto problémy byla Apple jednou z prvních firem, která obrátila pozornost a přesunula své zdroje do programu Global Fund COVID-19 Response.

Přesměrováním darů do tohoto programu na počátku pandemie mohli zákazníci společnosti Apple pomoci financovat programy, které zmírnily dopad COVID-19 na stávající programy HIV/AIDS. Například v Zambii mohly místní kliniky nakoupit motocykly, které se používaly k doručo- vání životně důležitých pomůcek potřeb- ných k léčbě HIV.

Podpora společnosti Apple a jejích zákazníků letos pomohla financovat také programy v Ghaně. Programy poskytly potřebným finanční prostředky na pořízení hromadných dodávek materiálu. Pod pojmem hromadné dodávky máme na mysli více měsíční dodávky důležitých potřeb těm nejohroženějším osobám, čímž se sníží i jejich potenciální vystavení virové infekci.

Podporou může být každý

Letos Apple nabízí zákazníkům více způsobů, jak podpořit organizaci (RED) a její kritickou práci. To vše prostřednictvím zařízení a příslušenství (PRODUCT) RED, dárcovského programu Apple Pay a speciálních sbírek služeb.

Apple nabízí v letošní sváteční sezóně řadu nových zařízení a příslušenství (PRODUCT) RED, včetně iPhonu 13, iPhonu 13 mini a hodinek Apple Watch Series 7. Část výtěžku z každého nákupu (PRODUCT) RED jde přímo na konto Globálního fondu boje proti AIDS. Až do konce příštího roku bude polovina výtěžku z nákupů (PRODUCT) RED přesměrována do programu Global Fund COVID-19 Respons, jehož hlavním cílem je zmírnění dopadů COVID-19, jenž negativním způsobem ovlivnily boj proti AIDS.

V rámci zviditelnění Světového dne boje proti AIDS a pokračujícímu úsilí o vymýcení HIV/AIDS byly označeny stovky prodejen Apple Store červenými logy či výlohami. Apple také nabízí zákazníkům různé způsoby, jak se o pandemii a problémech, které způsobila, dozvědět více a rovněž, jak uctít památku těch, jejichž životy pandemie zasáhla.

App Store veřejnost obzvlášť upozorňuje na aplikaci Positive Singles. Positive Single je inkluzivní seznamovací aplikaci, která spojuje nezadané lidi, jež jsou HIV pozitivní a jinými sexuálně přenosnými infekcemi. Aplikace mimo jiné poskytuje tipy a rady pro ty, kteří byli nedávno diagnostikováni a hledají nápomocné informace.

V USA budou v Apple Books k dispozici kolekce knih, audioknih, včetně literatury faktu o celosvětovém boji proti HIV/AIDS, a beletrie z celého světa. Apple Podcasts budou obsahovat pořady, které se zabývají stavem celosvětové krize AIDS, včetně epizod, které zkoumají, jak rasismus brání přístupu ke kvalitní péči. Nebo ty, které budou ukazovat nejnovější poznatky v oblasti preventivní medicíny a jejich nerovnoměrnou distribuci. Na Apple Music pak zase mohou předplatitelé poslouchat kurátorský výběr hudebních pořadů, rozhlasových epizod a dalších pořadů s touto tematikou k příležitosti Světového dne boje proti AIDS. Apple neochudí ani uživatelé aplikace Apple TV. Ti mohou na kartě Watch Now prozkoumat poutavou sbírku televizních pořadů a filmů, které odhalují lidské oběti epidemie HIV/AIDS.