Apple Czech porušuje při servise zákony ČR

Servisy provozované Applem v Česku ne vždy dodržují české zákony tak, jak mu ukládají. V sérii článků se pokusíme o rozkrytí těch nejpalčivějších problémů.

Kauza první: Servisní díl

V průběhu posledního roku se na nás obrátilo až překvapivé množství čtenářů, kteří si naříkali nad podivnými praktikami při servise Apple počítačů. Společně s ČOI i právníkem jsme se na tyto případy podívali podrobněji a výsledky našich šetření vám předkládáme. Dnes se budeme zabývat tím, co se děje v případě, že je potřeba ve vašem počítači zapotřebí vyměnit například pevný disk.

Servisní díl je taková součástka, kterou je třeba při servise vyměnit a která může být technikem osazena špatně – typicky například páska pro uchycení některé z komponent. Na tento servisní díl platí stejně jako pro celou opravu záruční doba tři měsíce, jedná se tedy o ochranu před chybami technika.

Tuto skutečnost si Apple při servise „přiohýbá“ ve svůj prospěch. Pokud se vám totiž například v iMacu porouchá pevný disk, dostanete nový pevný disk se zárukou také tři měsíce s odůvodněním, že se přece jedná o servisní díl.

Český právní řád ale nesouhlasí. V odstavci 2 paragrafu 627 Občanského zákoníku se uvádí: „Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.“ Přesnější znění tohoto paragrafu pro konkrétní situaci dále rozšiřuje ve svém vyjádření k případu Česká obchodní inspekce: „V případě, že dojde k výměně součástky při záruční opravě, dojde dle ustanovení § 627 odst. 2 k rozdělení běhu záruční doby pro dotčené zboží. Na vyměněnou součástku počne běžet znovu od počátku nová záruční doba. Pro zbývající část výrobku pokračuje záruční doba, která běžela od převzetí zboží, přičemž ve smyslu ustanovění  § 627 odst. 1 se pouze prodlužuje o dobu, po kterou byla věc v opravě.

Převedeno do běžné řeči: Apple má ze zákona povinnost poskytnout na vyměněný pevný disk coby součástku počítače plnou záruční dobu v délce zákonné, tedy dva roky. A to bez ohledu na to, že na stejnou součástku v jiných zemích takto dlouhou záruku držet nemusí. Závěr obchodní inspekce potvrzuje i námi oslovený právník Mgr. Tomaňa: „V tomto konkrétním případě zcela jednoznačně nemůže být pevný disk považován za servisní díl.“ A dále dodává: „Tento postup je často používán výrobci, kteří spoléhají na to, že kvůli součástce v hodnotě několika stokorun se dotčenému nevyplatí podávat žalobu, se kterou by dle mého odhadu s velkou pravděpodobností uspěl.

Proč to jde jinde?

V duchu těchto slov jsme se rozhodli ověřit, zda stejně postupují i další servisy. S konkrétním modelovým příkladem jsme oslovili autorizované servisy významných IT společností, přímých konkurentů Applu. Konkrétně jsme kontaktovali servisy společností Toshiba, HP, Acer, Asus a Lenovo.

A od všech jsme dostali shodnou odpověď, z nichž k citaci zvolím vyjádření servisního střediska Aceru: „V případě, že zařízení bylo zakoupeno na fyzickou osobu, má zákazník podle Občanského zákoníku při výměně pevného disku nárok na novou záruku 24 měsíců. Pokud bylo zařízení nakoupeno podle Obchodního zákoníku, běží na vyměněný díl původní záruka celého výrobku.“.

Tak, a máme to – zatímco konkurenční výrobci při svých servisních činnostech plně respektují český Obchodní zákoník a nabídnou zákazníkovi plnou záruční lhůtu bez ohledu na náklady, Apple se jeho respektováním nezatěžuje a snaží se o jeho obcházení prohlášením disku za servisní díl. Obrázek o přístupu k zákazníkovi, tedy nám všem, si tak můžete udělat sami.

Kdo za to může?

Možná by se nyní mohlo zdát, že tím zlým jsou servisní střediska. To však rozhodně není takhle černobílé – servisní střediska totiž vystupují jen v roli jakéhosi prostředníka, konkrétní parametry opravy určuje výrobce. Jak uvedl zdroj blízký servisnímu kanálu Apple: „Výrobce, v tomto případě Apple zastoupený na českém trhu společností Apple Czech, předá servisnímu středisku konkrétní náhradní díl (v našem případě pevný disk) s tím, že jím držená záruka na něj jsou tři měsíce. A servis má dvě možnosti: buďto porušovat zákon, nebo držet záruku po dalších 21 měsíců na vlastní náklady.

Shrňme si tedy situaci: Apple Czech prostřednictvím servisních partnerů porušuje Občanský zákoník tím, že na výměnu součástek poskytuje záruku o 21 měsíců kratší, než mu tento předpis ukládá. A tento případ není bohužel jediný, ve kterém jde společnost Apple proti právním předpisům země, ve které působí.

Řešení je tedy dvojí: my optimisté budeme doufat, že Apple Czech tuto situaci rychle napraví stejně rychle, jako promptně napravil po našem upozornění chybu v jednom ze svých oficiálních dokumentů. Realisté z řad uživatelů poškozených touto krácenou zárukou však připravují hromadné právní kroky i podnět ke kontrole servisních podmínek inspektorátem České obchodní inspekce.

Při přípravě článku jsme v prvním týdnu letošního roku požádali o vyjádření jak samotný Apple, tak i autorizované servisy. Apple odmítl podat jakýkoli komentář, servisy doposud nereagovaly vůbec.