Masarykova univerzita: elektronické knihy místo skript [Rozhovor]

muni logoModerní studijní technologie se začínají rozmáhat také na českých vysokých školách. Interaktivní elektronické knihy používá i univerzita v Brně.

O těchto elektronických knihách, které jsou dostupné prostřednictvím aplikace eMUNI zdarma v App Store pro tablety s operačním systémem iOS i pro ty s Androidem, zkušenostech s jejich nasazením a důvodech jsme hovořili s doc. Mgr. Martinem Zvonařem, Ph.D.

Jaký podle Vás měla Masarykova Univerzita největší motiv k tvorbě elektronických knih?

Podle našich zkušeností je už vybavenost podstatné části studentů Univerzity čtecími zařízeními na takové úrovni, že je možné, či dokonce vhodné publikovat elektronické studijní materiály, ke kterým budou mít studenti snazší přístup. Dnešní studenti studují z celé řady elektronických dokumentů (PDF, Word, obrázky, videa…) z internetu. Orientovat se v tomto spletitém spektru zdrojů stojí studenty i pedagogy spoustu času a úsilí. Proto jsme přišli se snahou sjednotit a zjednodušit přístup ke kvalitním studijním materiálům. Zvolili jsme formu elektronických knih, pro které jsme si navrhli i vlastní formát.

Co jste požadovali od systému, tedy co má systém „umět“ a naopak čím Vás systém překvapil?

screen480x480 (3)Především jsme požadovali jednoduchost, univerzální dostupnost pro každého našeho studenta. Požadovali jsme širokou paletu funkcionalit (nástrojů ke studiu). Označování vybraných částí textu, poznámkování a následné odesílání těchto informací s možností automatizovaného ukládání nebo přeposílání do jiných zařízení. Tento poznámkovací aparát umožňuje navíc velmi snadno standardizovaně citovat vybrané pasáže a současně generuje citační odkaz v 10 různých citačních normách, který automaticky připojuje k citovanému textu. Plánujeme dále celý systém povýšit na takovou úroveň, aby poskytnul zpětnou vazbu tvůrci skript (například formou autorizovaného sdílení poznámek čtenářů prostřednictvím serveru.)

Naopak nás systém mile překvapil tím, že umožňuje nespočet možností v rámci poskytování vydaných materiálů, které lze nastavit dle našich požadavků. A i když to nebylo úplným překvapením, oceňuji možnost aktualizování již vydaných skript o nové poznatky z oboru, což bylo dříve možné jen novým nákladem, dnes je to otázka “okamžiku”.

Proč jste zvolili komunikační cestu skrze mobilní platformy v podobě tabletů? A nezapomněli jste na běžné počítače?

Obecně se očekává ústup od mobilních PC a nástup tabletů. Považovali jsme za důležité zachytit trend, a jak dobře víme, štěstí přeje připraveným. A možnost čtení knih na běžných počítačích? I na tuto variantu jsme mysleli. Elektronické knihy zpřístupňujeme prostřednictvím webového prohlížeče. Knihy jsou postavené na stejných principech bez ohledu na to, jestli je čtete na tabletu nebo počítači. Student se může soustředit na obsah skript a nemusí se zaobírat pátráním po vhodném systému.

V čem vidíte největší přínos celého systému?

screen480x480I přesto, že pracujeme se složitým sofistikovaným systémem, navíc pracujícím na různých platformách, se nám podařilo nabídnout studentům velmi elegantní přístup ke studijním materiálům zachovávajícím navíc všechny tradiční pomůcky při studiu (podtrhávání, výpisky, poznámky, zvýraznění textu včetně již zmíněného exportu poznámek a podpoře citování).

Co Vás přimělo k užití formátu HTML5 místo ostatních užívaných formátů?

Těch motivů byla celá řada. Jedním z nich je možnost vkládání videa do textu od názorné ukázky až po znázornění průběhu různých veličin bez větších limitů na kvalitu obrazu i dobu záznamu. Dále možnost obohacování knih o interaktivní prvky, což je pro formáty Word, případně PDF nemožné. HTML 5 považujeme za univerzální formát, který můžeme číst na všech systémech WEB, Android i iOS. Prostě jsme se snažili zachytit trend doby. Navíc HTML5 je programovacím jazykem, který do budoucna budeme moci snadno překlopit do novějších verzí, či úplně nového formátu, bez nutnosti ručního přepisování podkladů, či přeprogramovávání systému.

Jak na systém reagují studenti i profesoři? Zvýšil se například zájem o podklady ke studiu?

screen480x480 (1)Naši studenti fakulty sportovních studií coby uživatelé přijali systém velmi pozitivně, zejména pak hodnotí možnost výběru různých platforem (iOS, web, android). Společně pak s pedagogy hodnotí především to, že prostřednictvím tohoto řešení mohou číst učebnice v jednotném systému, v jednotné úpravě a nemusí procházet různorodé materiály z PDF a internetu. Možnost vepisování poznámek, podtrhávání přímo v knihách je podle očekávání velmi vítaná funkce, podobně jako přítomnost videa v knihách.

Čtečka pro iPad i Android obsahuje poznámkovací systém s možností přeposílání poznámek mailem. Nebojíte se kopírování skript?

Naopak, tím, že mají možnost studenti a zejména pak pedagogové sdílet části textů e-mailem narůstá dostupnost textu a pak také citovanost v jiných publikacích. Stejně, jako je možné kopírovat vytištěnou knížku, nezabráníme kopírování textů elektronických knih. Ale naše knihy obsahují funkcionality, které kopírovat nelze. Pro ochranu našich knih je v systému implementováno šifrování v podobě 128 bitového šifrování proti další „redistribucí”.

Máte tedy chráněný obsah skript, a pokud ano, jak?

V první řadě jsou naše knihy vlastně chráněny proti kopírování už svým obsahem, formou i strukturou. Jak například zkopírovat video? Vycházíme z toho, že v případě vyjmutí a znovu seskládání částí knihy (video, foto, animace, pohledy v 360 stupních…) by neoprávněný uživatel musel vše znovu seskládat, respektive naprogramovat. I v takovém případě, že by si s tím dal tu práci, a knihu znovu složil, tak nikdy nedocílí plné funkcionality, která je záležitostí dalšího programování. Z tohoto důvodu vyjde nákup knihy jistě levněji, než její kopírování.

Pokud bychom mohli srovnat náročnost vypracování klasických tištěných skript a elektronických, o jaké úspoře času, práce i finančních prostředků zde nyní můžeme hovořit?

Ve srovnání s klasickými knihami náročnost nespočívá v tisku, ale v programování. Jisté srovnání je tedy možné, ale jen do té doby, než přijde na řadu počet výtisků a přítomnost funkcí, jako například přehrávání videa, poznámkový aparát, atd. Já sám jsem zastáncem tištěných knih, ale vývoj techniky a měnící se způsob přístupu k informacím nás přiměl akceptovat změnu a začít používat to, co je pro naše studenty běžné – studovat z elektronických podkladů. Jen jsme tomu dali formu a styl. Naše skripta a knihy mají duši, jsou moderní, a co se týká finančních prostředků, jsou elektronické knihy rozhodně výhodnější variantou.

Z hlediska časové a finanční náročnosti je jsou obě varianty zhruba shodné. Rozdíl je ale přesto značný. Zatímco u tištěných knih klesá cena za knihu v závislosti na počtu výtisků a narůstá v případě barevného provedení knihy, tak u elektronických knih je náklad fixní a počet výtisků, který představuje počet stažení je prakticky neomezený, což je hlavní přednost.

Kdo je otcem myšlenky tohoto uceleného řešení?

Inspirativních zdrojů bylo mnoho. Nejsložitější bylo uvědomit si, co chceme a dát tomu správnou podobu. Pak jsme zvolili technologie a dnes jsou naše knihy dostupné jak pro uživatele nových mobilních zařízení, tak i pro tradiční uživatele PC. Na otázku, kdo je vlastně octem myšlenky tohoto řešení není jednoduchá odpověď. S pomocí svých kolegů jsme formulovali představy a dodavatel přinesl konkrétní řešení. Stejně si myslím, že historicky je otcem konceptu Steve Jobs v jisté nejmenované firmě. Pokud to ovšem již dávno před ním nenavrhl Cimrman.

doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Zastává pozici vedoucího katedry Kineziologie na Fakultě sportovních studií MU. Jeho hlavním odborným zaměřením je antropomotorika a biomechanická analýza lidského pohybu. Jedná se o předměty, které vyžadují široký základ teoretických znalostí ze strany studentů. Podobně jako další předměty garantované naší katedrou – Biomechanika, Teorie sportovního tréninku, Antropomotorika, Fyziologie, Metodologie výzkumu či První pomoc.