Finanční výsledky Applu přehledně v grafech a časových souvislostech

Právě zveřejněné finanční výsledky Applu za první fiskální čtvrtletí vypadají sice zajímavě, ale dokud je nedosadíte do časových souvislostí, příliš vám toho neřeknou. Tady je máte.

Sada první: první čtvrtletí

Apple však ve svých finančních výsledcích vždy uvádí data za aktuální čtvrtletí a to srovnává vždy se čtvrtletím předchozím. Srovnání za delší časový horizont však schází. Vybrali jsme tedy časový úsek od představení prvního iPhonu a dali jej do grafu zohledňujícího právě jen první čtvrtletí.

Začněme uživatelsky nejzajímavějším tématem, kterým jsou jistě prodeje produktů. Z grafu je dobře patrné, které produkty táhnou nejvíce – iPhone a iPad a oba mezi ročně více než pěkně rostou. Neukazuje se tak zatím, že by iPady byly za zenitem a měli své nejlepší léta za sebou, jak se často hovoří. Meziročně totiž vykazují stále zajímavý růst. Sympatické je i mírné oživení prodejů počítačů, zamrzí pak setrvalý pád přehrávačů iPod – zde se projevuje jak skutečnost, že je Apple již delší dobu neinovoval, tak i relativně vysoká cena řady touch.

Q1 2014 05

zde máme tytéž produkty, ale převedeny do řeči peněz. Konkrétně tedy zisky z jednotlivé modely. Velmi zajímavé je sledovat neustálý nárůst tržeb z příslušenství i iTunes ekosystému (tady všech App Store obchodů).

Q1 2014 01

Velkým překvapením pro mne je následující graf. Ukazuje totiž pokles příjmů přímo ve Spojených státech, ve kterých byl vždy Apple velmi silný. Naopak tomu všechny světové trhy rostou (včetně Evropy), což by mohlo přimět Apple k většímu zaměření na nás a s tím i rychlejší uvádění produktů či důslednější lokalizace. A doslova raketově roste Čína. A to i přesto, že sledované čtvrtletí ještě nezohledňuje nejnovější kontrakt s China Mobile.

Q1 2014 02

Zatímco příjem za sledovaná čtvrtletí stále stoupá, čistý zisk se již třetí rok po sobě drží na stále stejné úrovni.

Q1 2014 03 Q1 2014 04

Sada druhá: roční přehled

K zajímavým datům se dostaneme, pokud do grafu umístíme jednotlivá čtvrtletí od roku 2007. Vidíme tak klasické nárůsty způsobené předvánočními nákupy.

Ty spadají totiž na právě zveřejněné první fiskální čtvrtletí a v celkovém grafu se projevuje právě takovými výraznými „zuby“. Je zajímavé, že Macy se příliš jako vánoční dárky nekupují, na rozdíl od ostatních produktů.

Q1 2014 06

Hrubá prodejní marže za své produkty v posledních letech spíše klesá a její postupné snižování lze očekávat i v příštích obdobích.

Q1 2014 09

Zde opět vidíte čistý zisk. Ten se sice za první čtvrtletí drží na stejné hodnotě, nicméně v mezidobí v posledních letech spíše klesá. Opět bude zajímavé počkat si na příští čtvrtletí, jak se projeví nové obchody v Číně.

Q1 2014 08 Q1 2014 07

Pro nás je zajímavé sledovat také mezinárodní prodeje, respektive kolika procenty se podílejí na všech prodejích Applu. Vytrvale stoupají a vliv domácího trhu se tak postupně snižuje.

Q1 2014 10

Poznámka: pro vysvětlení toho, jak se to má s těmi čtvrtletími, nepřehlédněte tento náš článek.