Podcasty: opomíjená příležitost pro Apple? [Komentář]

Apple je známý přetvářením známých věcí do nové podoby. Děje se tak ať s jednotlivými produkty, anebo dokonce celými segmenty trhu. Vlastnost měnit zaběhlé má firma v DNA. Nezbývá se tedy zeptat, co by mohl Apple udělat s podcastingem?

Není potřeba jmenovat, kolikrát se firmě z Cupertina podařilo svými jablečnými produkty trh. Ať si vzpomeneme na jablečný telefon, nebo tablet, vždy šlo o změnu chápání doposud zavedeného. Tuto filozofii označovanou jako „Blank-Slate“ (zhruba odpovídající českému rčení „s prázdným stolem“) prosazoval Steve Jobs a Steve Wozniak už od založení společnost.

Kde má Apple rezervy? Minulý rok na iOS zařízení přišla aplikace s názvem Podcasts. Původně integrovaná součást se přesunula na vlastní píseček. Nutno podotknout, že tato aplikace vyvíjená přímo pod patronátem firmy, nezískala nijak kladný ohlas.

Zlí jazykové tvrdí, že podcasting je na okraji zájmu Cupertina. Vždyť z této sféry není co vytěžit – samotné podcasty jsou zdarma, neplatí se. Tak proč se zajímat?

Nikdo netuší, proč byla aplikace Podcasts vydána samostatně. Každopádně Applu uniká velká příležitost, řekneme si proč.

Zkusíme si položit tři typické otázky, jenž si v Applu kladou při přetváření produktu nebo trhu:

1. Co doopravdy zastupuje podcast?

Kupodivu, odpověď je nasnadě. Podcast znamená audio případně video obsah vysílaný po dílech, dostupný k odebírání a stažení přes internet.

Ostatní tradiční audio a video obsah, jako rádio nebo TV pořady, jsou obvykle vysílány živě. Poslední dobou však tvůrci obsahu stěhují svou tvorbu na internet, přes nějž lze tyto příspěvky streamovat. Jinými slovy, rádio a TV pořady se stávají ve své podstatě podcasty.

Nikdo ale tuto myšlenku zatím nahlas nevyslovil. Rozhlasový a televizní průmysl se brání jakémukoli spojování s touto sférou. Snaží se tím maskovat, že ve své podstatě dělají tentýž obsah jako tvůrci podcastů.

Tudíž veškerá budoucnost médií spočívá v podcastingu – streamovatelný, stahovatelný a odebíratelný obsah přes internet. Tradiční hráči na trhu nechtějí připouštět souboj na neprobádaném poli, a proto se sami nikdy neoznačují za podcastery.

2. Kde jsou současné slabiny podcastingu?

Mezi nejpalčivější problémy můžeme zařadit tyto: hledání publika a zpeněžitelnost obsahu.

Odpověď na první otázku skýtá v nepřeberném množství zdrojů, jenž nejsou sjednoceny pod jedno místo. Například YouTube nabízí rozmanitou škálu různých podcastů, ale pakliže hledáte nějaký kvalitní, musíte vynaložit značné úsilí. Značná část rovněž vlastní svou webovou stránku s možností streamování, stažení a RSS odebíráním.

A Apple zjevně tento sektor opomíjí. Přitom lze najít příklady, které úspěšně získávají finanční prostředky. Jmenujme například TWiT dotované reklamou. Dalším zdařilým projektem je No Agenda od Adama Curry a Johna C. Dvoraka, podporovanému příspěvky od posluchačů.

Na tyto dva jmenované však připadají tisíce, jež svůj obchodní model zdárně nenašly. Přitom kvalitativně mnohokrát horší rozhlasové a televizní vysílání vydělává, zejména díky byznys modelu, na něž je každý zvyklý. A bohužel bez peněz nelze investovat do produkce a marketingu.

3. Příležitost pro Apple?

Apple má dobře nastartováno v oblasti audio a video obsahu. Stačí vzpomenout na iPod. Díky němu se masově rozšířila digitální média. Dokonce slovo „podcast“ bylo pojmenováno po iPodu.

Dokonce slovo „podcast“ bylo pojmenováno po iPodu.

Místo složitých vyjednávání s mediálními molochy, by mělo Cupertino uvažovat o této oblasti jako o evolučním směru klasických médií. Jenže vlak se již rozjel. Zatím s přehledem vítězí YouTube. Místo inovací v této sféře. Lidé sice chtějí za jízdy v autě poslouchat rádio, ale online podcasty mohou nabídnout stonásobně kvalitnější obsah. Navíc, uživatelsky ovlivnitelný a dnes relativně dobře dostupný.

Apple může jít svou tradiční cestou. Nabídnout komplexní prostředí za určitou formu poplatků. Jde o změnu pohledu na věc. TV pořad by neměl být vnímán jako TV pořad, ale podcast. Podcast by neměl být pokládán za nezpeněžitelnou věc, ale měl by být na úrovni třeba písničky – za tu platíme.

Proč neustále rozlišovat rozhlasové, televizní pořady, podcasty? Proč odlišovat formu? Ve své podstatě jde o audio nebo video vysílané na části. Význam by měl být jednotný, ať už médium streamujete, stahujete, posloucháte nebo sledujete. Všechno rozlišování je přežitkem dob minulých.

Místo paběrkování s mediálními giganty a jejich sjednocování pod jednu střechu, mohla by nová Apple TV nabídnout zcela nový přístup k digitálnímu obsahu.

Protože vše je o podcastingu. Doslova.

Zdroj: Cult of Mac

Jeden myslel na “Podcasty: opomíjená příležitost pro Apple? [Komentář]

  • avatar
    05. 03. 2013 (11:49)
    Trvalý odkaz

    Ano, ano, ano, a nyní můj nedávný článek o tom, že žádný HW Apple TV nebude, ale Apple TV máme vlasntě všichni může nabídnout reálnější obraz. Přes Podcast aplikaci dostane TV obsah do každého zařízení, jen ho doplní o obchod. Dává to smysl. Veliký smysl :-) No uvidíme, každopádně super myšlenkový pochod…

Komentáře nejsou povoleny.