Samsung Galaxy Tab se opět může prodávat, alespoň prozatím a jen někde

Stala se velmi zajímavá věc: německý soud přehodnotil svůj verdikt a povolil opět prodej tabletu Galaxy Tab v ostatních zemích EU. V ostatních mimo samotného Německa.

Apple v předchozích dnech dosáhl u tohoto soudu vydání předběžného opatření, na základě kterého byl Samsungu zakázán prodej tabletu Galaxy Tab 10.1 ve všech zemích EU s výjimkou Holandska (informovali jsme zde). Soud své rozhodnutí změnil především proto, že k rozhodnutí vztahujícím se na firmu nesídlící v EU neměl pravomoce.

V praxi tak došlo k tomu, že zákaz nadále platí pouze pro německou pobočku Samsungu, která spadá do pravomoce tohoto soudu. Německý Samsung však nezabezpečuje prodeje tabletů v jiných zemích Unie, tudíž nelze zákaz aplikovat také na tyto země.

Ovšem i toto rozhodnutí je jen dočasné a platí pouze do 25. srpna, kdy dojde k líčení v celém případu a kde budou muset obě strany, tedy Apple i Samsung, dokázat nebo naopak vyvrátit tvrzení o plagiátorství.

Sluší se také dodat, že se stejným návrhem podaným souběžně v Holandsku Apple neuspěl a tamní soud předběžné opatření nenařídil. Navíc se o dosažení stejného rozhodnutí snaží také v případě tabletu Motorola Xoom (informovali jsme zde).

Zdroj: Handelsblatt