Steve Jobs: ikona Apple slaví 56. narozeniny

Veselo dnes bude v Kalifornii: Steve Jobs slaví své šestapadesáté narozeniny. Pojďme se tedy u příležitosti tohoto výročí podívat na Jobse trochu jinak a představme si jej, jaký byl v mládí – v době, než založil svou jablečnou společnost.

Steve Jobs, celým občanským jménem Steven Paul Jobs, se narodil 24. února 1955 v San Franciscu. Krátce po narození byl adoptován Paulem a Clarou Jobsovými z Mountain View, kteří jej pojmenovali právě Steven Paul. Clara s Paulem později adoptovali také dceru, kterou pojmenovali Patti. Biologickým otcem Steva Jobse byl čtyřiadvacetiletý syrský muslim Abdulfattah Jandali, který se později stal profesorem politologie. Matkou tak byla Joanne Carole Schieble, stejně stará studentka. Joanne a Abdulfattah jsou také rodiči spisovatelky Mony Simpson (rodným jménem Mona Jandali), která je tak biologickou sestrou Jobse. Jméno Simpson přejímá až později podle svého nevlastního otce a pozdějšího manžela Joanne.

V mládí Jobs navštěvoval Junior High School v Cupertinu a později také Homestead High School (stejnou školu, jen o několik let dříve, navštěvoval také Wozniak) a současně se studiem navštěvoval přednášky ve společnosti Hewlett-Packard v Palo Alto v Kalifornii. Brzy byl najmut jako letní výpomoc, aby pracoval společně se Stevem Wozniakem. V roce 1972 Jobs dokončuje střední školu a je zapsán na Reed College v Portlandu ve státě Oregon. Přestože školu opustil po pouhém jednom semestru, dále navštěvoval zajímavé přednášky, přespával na zemi v pokojích přátel a peníze na jídlo sháněl sbíráním vratných lahví od Coca Coly, pravidelně docházel také pro zdarma podávané jídlo v místním svatostánku hnutí Hare Krishna.

Na podzim roku 1974 se Jobs vrací zpět do Kalifornie, kde začal navštěvovat místní Homebrew Comptuter Club společně se starým známým, Stevem Wozniakem. Ve stejné době získal místo jako technik v Atari, což byl tehdy významný výrobce populárních videoher. Není bez zajímavosti, že tuto práci Jobs vzal jen proto, aby získal prostředky pro plánovanou cestu duševní očisty po Indii.

Jak šel čas čas Steva Jobse

Vzhledem k tomu, že doba Jobsova mládí byla striktně anologová, neexistuje mnoho dohledatelných fotografií. Přesto však jsem ve svém archivu shromáždil několik fotografií z této doby, především ze starých školních ročenek. Nejstarší fotografií je tento portrét Jobse z doby, kdy mu bylo deset let.

Ve čtrnácti letech byl Jobs zachycen na fotografii před elektronickým klubem, který navštěvoval na Homestead High School. Jobs stojí v první řadě uprostřed a je mu čtrnáct let.

O několik let později na střední škole je v jedné ze školních ročenek zachycen Jobs již výrazně podobnější na sebe samého tak, jak jej známe.

Fotografie z roku 1972 zobrazuje Jobse v ročence po dokončení studia na střední škole. Dlouhé vlasy pro něj tehdy byly typické.

Poté fotografická stopa Jobse na dlouhou dobu končí, především z jeho Indického období žádnou neeviduji. V archivu nacházím je fotografii z roku 1976, která byla pořízena v New Jersey na místní Trade Show. Na stole můžete vidět Apple I.

Jobs skutečně po čase do Indie odjíždí společně s přítelem z Reed College, Danielem Kottke (který byl mimochodem prvním zaměstnancem Apple) s cílem hledat spirituální osvícení. Zpět se vrací jako Budhista s vyholenou hlavou, oblékal se poté výhradně do tradičního indického oděvu. Ve stejné době Jobs výrazněji experimentoval s drogami, především tedy s LSD. O těchto experimentech se později vyjadřoval jako o „jedné ze dvou až tří nejdůležitějších věcí, které v životě vykonal“. Z dnešního pohledu však lze právě v těchto experimentech vidět zárodek jeho současných zdravotních potíží.

Po návratu z Indie se vrací zpět do Atari, kde byl přidělen na úkol vývoje základní desky pro hru Breakout. Podle vyjádření zakladatele Atari Nolana Bushnella, Atari nabídla 100 dolarů za každý čip ušetřený při návrhu desky. Jobs však neměl dostatečné znalosti pro provedení tohoto úkolu, a tak se dohodl s Wozniakem, geniálním inženýrem své doby, že si výslednou částku rozdělí na polovinu, pokud se mu podaří množství čipů zredukovat. Pro překvapení Atari dokázal Wozniak téměř zázrak – zredukoval počet potřebných čipů o padesát. Jobs však Wozniakovi přiznal pouze částku 700 dolarů (namísto skutečných 5 000 dolarů) a vyplatil mu tedy podíl ve výši pouze 350 dolarů.

Tím se dostáváme do roku 1976, kdy Jobs, Wozniak a Ronald Wayne za finanční podpory Mika Markkula Jr. zakládají Apple. Ale to je již jiný příběh, který trvá až do dnešních dnů. Pevné zdraví, pane Jobsi!