Apple Watch Series 4 detekují pád pouze pokud vám bylo 65 let a více

Nová generace Apple Watch přinesla i zajímavou funkci v podobě „Fall Detection“ (Detekce pádu), která díky novému gyroskopu a akcelerometru umí zaznamenat pád osoby. V takovém případě jsou pak hodinky schopné samy zavolat o pomoc. Funkce však není zapnutá pro všechny uživatele.

Ukázalo se, že funkce detekce pádu se automaticky zapne jen pro osoby ve věku 65 let  a starší. Apple vydal i podpůrný dokument, který tuto informaci potvrzuje. Váš věk hodinky ověří v aplikaci Zdraví (Health).

Apple v něm rovněž uvádí, proč funkce není zapnutá pro mladší osoby. Hodinky mají totiž určité limity a v případě fyzicky aktivních osob by mohlo dojít k falešnému spuštění funkce například při cvičení.

Dokument rovněž varuje, že kromě falešných poplachů funkce nemusí naopak zaznamenat všechny pády a na hodinky nelze stoprocentně spoléhat.

Pokud však hodinky pád opravdu zaznamenají, zobrazí vám nabídku. V té můžete okamžitě přivolat pomoc anebo naopak říct, že jste v pořádku, případně že jste vůbec nespadli.

Tato nabídka je zobrazena minutu, a pokud nestihnete zareagovat, hodinky odpočítají 15 sekund, a poté automaticky zavolají SOS.

[HTML1]

Funkci už samozřejmě otestovalo mnoho YouTuberů s více či méně úspěšnými pokusy. Hodinky očividně hůře rozeznávají pád na koberec než na tvrdou podlahu.

Pokud byste tuto funkci přeci jen rádi používali a není vám 65 let, můžete si ji ručně zapnout v sekci SOS na Apple Watch.

Zdroj MacRumors