Jak je to s těmi čtvrtletími u Apple

Vždy, když Apple představí své finanční výsledky, hovoří o jiném čtvrtletí roku, než které můžete vidět aktuálně v kalendáři. Jak to tedy je?

Základem je skutečnost, že Apple – a spousta dalších společností – udává své výsledky v tzv. fiskálních čtvrtletích. Tato období nemají nic společného se čtvrtletími kalendářními a zjednodušeně řečeno jim o čtvrtrok předchází.

Vychází se z tzv. fiskálního roku, což je doba mezi dvěma účetními uzávěrkami a většinou nezačíná většinou 1. ledna, jako rok kalendářní. Jeho začátek se v různých státech liší: například v USA začíná obvykle 1. října, zatímco v Austrálii prvního července a například ve Velké Británii 6. dubna. U Apple fiskální rok končí 24.

Takže až budete zase číst zprávy o finančních výsledcích Apple, budete již chytřejší a budete vědět, jak to s těmi čtvrtletími je.