Nová verze čtečky Hospodářských novin pro iPhone 4 i iOS 4.x

Rok po zveřejnění první české zpravodajské aplikace pro iPhone je v App Store ke stažení již 3. verze čtečky Hospodářských novin. HN Reader pro iPhone dává uživatelům možnost větší individuální volby obsahu – v nastavení umožňuje vypnout si obrázky v článcích či nastavit si rubriky podle individuálního zájmu čtenáře. Nově pracuje s aktualizacemi zpráv, což umožní čtenáři shlédnout obsah článku vždy v aktuálním stádiu vývoje v článku popisované kauzy. Články zobrazují komentářový obrázek (je-li tento ke zprávě přidán). Rychlejší a