Jak spustit Time Machine zálohu před vypnutím počítače

Ukážeme si postup, který jsem si opravdu oblíbil: když chci vypnout počítač, spustím nejdříve zálohu systémem Time Machine, po jejímž dokončení se můj počítač automaticky vypne. Je to užitečné, protože vím, že mám pro případ potřeby vždy aktuální zálohu z okamžiku těsně před vypnutím. Tento tip je ověřen jako funkční v Mac OS X 10.5. Jak na to Otevřete aplikaci Script Editor, zkopírujte do jeho okna tento script: property querylist : {„backupd“} property app_is_up : missing value set app_is_up to