Problém: Safari 4 znefunkční geotagging v iPhoto 09 (update: vyřešeno!)

Safari 4 je mezi námi ve finální verzi teprve chvíli a již se objevují první problémy. Některé jsou menší a vyskytují se pouze na některých konfiguracích (například problémy se stahováním souborů), některé postihují všechny uživatele bez rozdílu. A právě do této kategorie patří tato chyba. Pokud totiž používáte pro správu svých fotografií aplikaci iPhoto ve verzi 09, přestane vám po instalaci finální verze Safari fungovat možnost přidávat k fotografiím lokace. Google Maps, ze kterých iPhoto čerpá datové podklady, v okně