Jak mít Dashboard místo spořiče

Spořič obrazovky používá mnoho uživatelů, přestože o jeho užitečnosti lze na současných počítačích s úspěchem pochybovat. A většina spořičů obrazovky má jedno společné: jsou těžce neužitečné a jen plýtvají výkonem počítače i elektrickou energií bez toho, aby zprostředkovali uživateli alespoň nějaké informace (snad s čestnou výjimkou systémového RSS spořiče v Mac OS X). A co takhle nastavit,  aby se místo spořiče obrazovky po uplynutí nečinnosti počítače zobrazily praktické Widgety systému Dashboard? Tento tip je funkční v Mac OS X 10.4