Časopis Computer je dostupný také v interaktivní iPad verzi

Známý počítačový časopis Computer, který vydává Mladá Fronta, je nyní dostupný přímo v App Store jako nativní aplikace pro iPad. Můžete tak číst časopis s větší přidanou hodnotou, než jakou dokáže nabídnou papír nebo stávající elektronické předplatné ve formě PDF souborů. Aplikace se sestává z knihovny, ve které vidíte jednotlivá čísla časopisu, která pak můžete jednoduše stáhnout (zakoupit) i otevřít k prohlížení. Samotné čtení časopisu je moderní se vším, co k tomuto označení patří. Opravdu nejde o „tupé“ převedení PDF