Jak přesunout zálohu Time Machine na jiný disk

Snad každý uživatel používající pro zálohy systém Time Machine se časem dočká nemilého hlášení o chybějícím volném místu pro další zálohy. Řešením této situace je buďto smazání starších záloh (které nabídne Time Machine automaticky), nebo pořízení nového disku pro zálohy. Ovšem jak přenést zálohu na tento nový pevný disk? Pro tento tip budete potřebovat počítač alespoň se systémem Mac OS X 10.5 a dostatek volného místa na jednom z používaných disků. Jak na to Otevřete panel System Preferences (Předvolby systému)