Jak připojit sdílené disky z počítačů s Windows

Operační systém Mac OS X obsahuje plnou podporu pro práci v počítačových sítích, jejichž součástí jsou také počítače s operačním systémem Windows. Připojit na Macu sdílený disk z počítače Windows není žádným velkým problémem. V aktuální verzi Mac OS X 10.5 Leopard uvidíte většinu počítačů v sítí pěkně přehledně ve Finderu v postranním panelu. Ovšem ne vždy se zde zobrazí všechny počítače v síti, především síťová úložiště a zdroje umístěné v jiné podsíti Finder zkrátka ukázat nemůže. V tomto tipu

Jak v síti sdílet disky a oddíly

Mac OS X obsahuje vestavěnou podporu pro sdílení souborů a složek počítačům s operačním systémem Microsoft Windows. Ta však ve výchozím nastavení sdílí pouze data příslušného uživatele. Existuje však postup, jehož aplikováním můžete sdílet kterýkoli disk nebo diskový oddíl bez ohledu na souborový systém, který používá. Tento tip je funkční jak na Mac OS X verze 10.4, tak i na aktuální verzi Mac OS X 10.5. Jak na to Otevřete aplikaci Terminal (Terminál), kterou najdete ve složce Applications -> Utilities,