Jak v síti sdílet disky a oddíly

Mac OS X obsahuje vestavěnou podporu pro sdílení souborů a složek počítačům s operačním systémem Microsoft Windows. Ta však ve výchozím nastavení sdílí pouze data příslušného uživatele. Existuje však postup, jehož aplikováním můžete sdílet kterýkoli disk nebo diskový oddíl bez ohledu na souborový systém, který používá. Tento tip je funkční jak na Mac OS X verze 10.4, tak i na aktuální verzi Mac OS X 10.5. Jak na to Otevřete aplikaci Terminal (Terminál), kterou najdete ve složce Applications -> Utilities,