Budoucí pásek Apple Watch by mohl detekovat nejmenší pohyby prstů a gesta

Společnost Apple zkoumá, jak by přidání elektrod do pásků Apple Watch mohlo detekovat pohyb svalů a nepatrnou elektrickou aktivitu, když uživatel provádí téměř jakékoli gesto prsty.

Apple Watch už ví, kdy jen tak lenošíte a měli byste se opravdu pustit do cvičení. V budoucnu by však mohlo získat informace z elektrod ve vašem pásku hodinek, které by mu přesněji řekly, že třepete pěstí a ve skutečnosti neděláte nic aktivního.

Nově odhalená patentová přihláška „Elektrody pro rozpoznávání gest“ uvádí, že taková detekce je nezbytná, protože ostatní formy ovládání gesty mají problémy.

„Konkrétně mohou být fyzické pohyby osoby, jako je pohled očima, pohyb těla a podobně, detekovány a sledovány v čase jako vstupy do výpočetního systému,“ říká. „Gesta rukou, zejména, mohou být detekována dotykovými nebo blízkostními senzory v dotykovém panelu.“

„Avšak tyto senzory obecně mají omezený detekční rozsah,“ pokračuje, „a proto musí být gesta rukou prováděna v těsné blízkosti panelu.“

Apple poznamenává, že gesta by také mohla být detekována jednou nebo více kamerami, ale namítá, že tyto nevyhnutelně mají „omezení viditelného pole“ a obvykle „vyžadují složitý hardware a zpracování obrazu“. Existují také přenosná zařízení, jako jsou „hůlky, ovladače nebo rukavice“, ale „tato zařízení se běžně nenosí ani nepoužívají a jsou proto méně společensky přijatelná“.

Je dobré vidět, že Apple řeší otázky společenské přijatelnosti. Když například vyšly Apple Watch, mělo být diskrétnější se na ně podívat než vytáhnout telefon, ale nikdo to nikdy nezvládl bez povšimnutí.

Tento nový návrh by vám umožnil jen stisknout nebo natáhnout ruku, abyste spustili elektrody.

„Elektrody mohou být konfigurovány tak, aby detekovaly elektromyografické (EMG) signály, což je elektrická aktivita vznikající při stahování svalů,“ uvádí patentová přihláška. „V některých příkladech mohou elektrody detekovat EMG signály, které jsou produkovány aktivitou flexorů a extenzorů, svalů a šlach v předloktí a zápěstí uživatele.“

Detail z patentu ukazuje různá gesta rukou a paží, která by mohla být detekována. U Apple Watch již existuje funkce přístupnosti, díky které může stisknutí pěsti zastavit například budík. Se senzorovými daty pocházejícími z elektrod rozmístěných po celém obvodu zápěstí by však hodinky mohly detekovat pohyb prstů.

Takže byste nemuseli někomu dát gesto „zabal to“ s otočením zápěstí, stačil by škubnutí palcem. Jak je typické pro patentové přihlášky, Apple se snaží pokrýt co nejširší možný rozsah budoucích nápadů, ale nezavazuje se k mnoha příkladům.

Jako vždy se téměř 11 000 slov patentové přihlášky zabývá tím, jak tento proces zprovoznit, spíše než tím, co lze udělat poté, co elektroda zaznamená určitý pohyb.

„Aby bylo možné detekovat EMG signály, mohou být ve pásku hodinek nebo jiného zařízení na zápěstí vytvořeny více řad elektrod a vodivých drátů,“ uvádí Apple. „V některých příkladech může pásek obsahovat snímatelné elektrické spoje (např. pogo piny) pro přenos signálů z elektrod do zpracovávacího obvodu v pouzdru zařízení na zápěstí.“

„Signály z jedné nebo více elektrod mohou být použity jako referenční elektroda,“ pokračuje, „a měření mezi signály z aktivních elektrod a jedné nebo více referenčních elektrod mohou být získány pro zachycení EMG signálů na několika místech na pásku, [pomocí] elektrické aktivity, která vzniká při stahování svalů.“

Tato patentová přihláška je připisována sedmi vynálezcům, včetně Daniela A. Podhajnyho, jehož předchozí práce pro Apple zahrnovala výzkum, jak vytvořit komunikátor ve stylu Star Trek.

Ačkoliv patentové přihlášky nezaručují, že se technologie skutečně stane součástí finálního produktu, ukazují, jakým směrem se Apple snaží vyvíjet své produkty. Pokud by byl tento koncept úspěšně realizován a implementován do budoucích modelů Apple Watch, mohlo by to zásadně změnit způsob, jakým uživatelé ovládají svá zařízení a komunikují s okolím.

Umožnilo by to například diskrétnější ovládání hlasitosti hudby, přijímání nebo odmítání hovorů nebo dokonce odesílání zpráv pomocí jednoduchých gest prsty. Důležité je, že by to mohlo vést k lepšímu využití technologie pro uživatele se zdravotním postižením nebo s omezenou pohyblivostí končetin.

Zavedení takového systému rozpoznávání gest by mohlo přinést nové možnosti pro uživatele, kteří by měli více volnosti v tom, jak ovládat své Apple Watch bez nutnosti používat dotykový displej. V konečném důsledku by to mohlo zlepšit celkový uživatelský zážitek a učinit Apple Watch ještě atraktivnějším zařízením pro širokou škálu uživatelů.

Zatímco se Apple snaží rozšířit možnosti ovládání svých hodinek, budeme muset počkat, zda se tato technologie skutečně objeví v budoucích modelech Apple Watch. Každopádně nám patentová přihláška poskytuje vzrušující pohled na možný vývoj této populární řady chytrých hodinek.