Eda Play: zábavný trénink zraku a jemné motoriky na iPadu [Zkušenosti]

iPad je skvělé zařízení pro děti všech věkových kategorií a především výukové aplikace pro něj přibývají opravdu rychle. Nová aplikace Eda Play se od nich však odlišuje.

Spousta aplikací mířících přímo na předškolní děti jsou více hrami, než výukovými nástroji, které by dítě posunuli dál ve svém vývoji. Navíc pokud máte dítě se specifickými potřebami či kombinovanými poruchami, smrskne se vám výběr vhodných aplikací a her na minimum.

Za aplikací Eda Play stojí nezisková organizace Raná péče EDA, která poskytuje podporu a pomoc rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Její terénní pracovníci působí především v Praze, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji a v současné době pomáhá 166 rodinám.

eda_play_01 eda_play_04

Právě potřeby vhodné stimulace a výuky dětí se zrakovým postižením (ale také často s poruchami jemné motoriky či autistického spektra) vedly k nápadu vytvořit aplikaci, která by pomohla právě při zlepšování stavu těchto dětí. Z technického hlediska stojí za aplikací Eda Play vývojářské studio Sugar And Ketchup. Ilustrace jsou dílem Lukáše Urbánka, hudbu složit Martin Horáček.

První rozměr aplikace: stimulace a výuka

Aplikace je na první pohled velmi jednoduchá, po spuštění se dostanete přímo do herního módu. Zdání však klame a to důležité se skrývá pod povrchem. Pokud totiž podržíte dostatečně dlouho nenápadný piktogram v rohu displeje, dostanete se do bohatého nastavení.

Zde můžete v pěti krocích nastavovat úroveň jednotlivých úkolů, čímž aplikace roste se schopnostmi vašeho dítěte. V pěti krocích můžete také nastavovat provedení kreseb. V základním, které je určeno pro děti s výraznou zrakovou vadou, jde o výrazné obrysy předmětů v jedné barvě. Se stoupajícím nastavením stoupá míra detailů a barev.

eda_play_12 eda_play_13

V každé úrovni obtížnosti můžete vyřadit ty úkoly, které dítě nezvládá nebo jej jiným způsobem zneklidňují, můžete také měnit jejich pořadí tak, aby dítěti nejvíce vyhovovalo (což je důležité především u dětí s poruchami autistického spektra).

Dále v nastavení najdete sekci pro rodiče, ve které uvidíte záznam všech úkolů, které dítě udělalo, jak si v nich vedlo i s ukázáním skutečně provedené interakce. To přivítáte v případě, že dítě raději pracuje o samotě. Navíc lze snadno toto sledování vypnout pro případ, že hru sdílí s postiženým dítětem zdravý sourozenec.

Jednotlivé úkoly jsou doplněny slovním komentářem, které dítě vede a povzbuzuje (je namluven jak v češtině, tak v angličtině). Lze však vypnout v případě, že chcete dítěti vysvětlit zadání úkolů sami v případě, že má vaše dítě problémy s pochopením interpretovaného hlasu.

eda_play_16 eda_play_17

Vývoj aplikace probíhal více než rok ve spolupráci s odbornými garanty Rané péče EDA a průběžně vylepšována na základě interakcí s dětmi, pro které je určena. A délka vývoje a vylepšování je na ní znát a dětmi je přijímána velmi dobře.

Druhý rozměr: podpora činnosti

Druhým rozměrem této aplikace je financování projektů organizace Raná péče EDA. Veškerý zisk z prodeje této aplikace na App Store jde přímo této neziskové společnosti, čímž jí pomůže financovat její činnost. Aplikace tak bude nejen pomáhat dětem se zrakovými vadami, ale hlavně přinese finance na provoz rané péče. Je potěšující vidět podobně progresivní přístup k financování neziskového sektoru.

[HTML1]

Proto pokud máte dítě ve věku od tří do pěti let, koupí aplikace mu nejen pomůžete s rozvojem jemné motoriky, poznáváním barev a tvarů, ale současně jej i zabavíte a navíc vaše peníze pomohou někomu dalšímu.

qr_eda_playAplikace: EDA PLAY (další informace na stránce projektu)

Zaměření: výuková aplikace
Cena: 4,49 EUR
Hodnocení: 5/5

Kompletní fotogalerie