CrashPlan: protože zálohování není nikdy dost [Zkušenosti]

Může to možná znít jako klišé, ale je to tak: zálohování dat není radno podceňovat. Zajímavý systém CrashPlan se postará o všechny vaše počítače.

V operačním systému Mac OS X najdete vestavěný zálohovací systém Time Machine. Nabízí jednoduché nastavení a pro základní zálohu je více než dobře použitelný. Pokud ale chcete něco víc, například zálohování všech počítačů do centrálního úložiště nebo na on-line servery, musíte se pohlédnout po konkurenčních řešeních. Zajímavý systém najdete pod názvem CrashPlan.

CrashPlan se sestává ze dvou částí: samotného zálohovacího systému a on-line úložiště pro data. První z nich, samotná aplikace, je k dispozici pro všechny platformy (Windows, Mac OS X, Linux) zdarma, webové úložiště skrývající se pod názvem CrashPlan+ již patří mezi placené. V základní verzi nabízí 10 GB prostoru za 1,5 dolarů za měsíc (přibližně 26 korun), ve vyšších pak neomezená data pro jeden počítač za 3 dolary měsíčně (přibližně 52 korun) a neomezená data pro celou domácnost (6 dolarů měsíčně). V tomto článku se však budeme věnovat zdarma dostupné variantě.

Ta totiž nabízí plnou funkcionalitu při zálohování na místní disky připojené k vašemu počítače, na síťové disky nebo na jiné počítače v síti. Lokální zálohování je obdobou Time Machine: systém sleduje změny v souborovém systému a ukládá je na předem vybrané úložiště. Zálohy jsou pro úsporu místa komprimovány a pro bezpečí také šifrovány. Při obnově můžete obnovit buďto poslední verzi zálohy, nebo kteroukoli z libovolných verzí.

Neobyčejně praktické je však síťové zálohování. To funguje tak, že na jednom počítači s dostatkem úložné kapacity nainstalujete aplikaci jako první a autorizujete ji svým účtem. Poté každý další počítač v síti, na který nainstalujete CrashPlan pod svým účtem bude automaticky zálohovat data přes síť právě na tento centrální počítač. Snadno tak přenesete zálohy ze všech počítačů v domácí nebo firemní síti do jediného místa. Aplikace ve výchozím nastavení zálohuje všechna data aktuálního uživatele (pokud nenastavíte jinak) bez ohledu na operační systém, na kterém běží.

Potěšující jsou bohaté možnosti nastavení. Pro jednotlivé zálohovací procesy můžete nastavit povolené vytížení počítače, můžete nastavit podmínky, při kterých může zálohování začít (doba nečinnosti počítače, časový interval, úroveň využití procesoru). Můžete konfigurovat více úložišť, zdrojových adresářů i zálohovacích úloh, z nichž mohou být všechny nastavovány odděleně. Po provedení záloh pak dostanete emailem seznam všech provedených úloh.

Praktické zkušenosti

Aplikace CrashPlan běží na pozadí i bez přihlášeného uživatele. Stačí tedy, aby váš počítač byl zapnut, aby byl zálohovací systém plně funkční. Při své činnosti se nijak neprojevuje, tudíž jej můžete nainstalovat na klientské počítače bez toho, aby se vás zvídaví uživatelé vyptávali, co nového jim to přibylo v počítači. K systému se přihlásíte po spuštění administrační aplikace.

Systém funguje na výbornou, používám ji na zálohu všech domácích počítačů na externí pevný disk připojený k hlavnímu počítači. Bez ohledu na operační systém, vše (notebook s Windows, server s Mac OS X Server, router s Linuxem i HTPC s Mac OS X). Výhodou je, že data jsou vždy po ruce, obnova souborů lze provádět na kterémkoli z počítačů a přístup máte ke všem zálohám. Na počítači 3 tak můžete obnovovat data jak z počítače 3, tak i z počítače 2 i 1. A naopak.

Můžete jej tak použít jako doplněk k Time Machine a zdvojit tak zálohovaná data, nebo jej zcela nahradit. A pokud disponujete dostatečně rychlým připojením k internetu, můžete zálohovat také na on-line úložiště – třicetidenní lhůtu na jeho bezplatné vyzkoušení získáte automaticky po první registraci.