Mac App Store: jak aktualizovat aplikace

Aplikace Mac App Store dovoluje zcela automatické aktualizace programů, které jste jejím prostřednictvím do svého počítače doinstalovali. Jak je poznáte a jak aktualizace provést?

Přestože aplikace Mac App Store dokáže rozpoznat nainstalované programy na vašem počítači, automatické aktualizace dokáže nabídnout pouze pro ty, které byly nainstalovány jeho prostřednictvím.

Tento tip je ověřen jako funkční v prostředí Mac OS X 10.6.6.

Jak na to

  1. Otevřete aplikaci Mac App Store, která si při startu zkontroluje dostupné aktualizace. Pokud je nalezne, zobrazí jejich počet malým číslem přímo v nástrojové liště pod nad položkou s označením Updates (Aktualizace),
  2. současně se však počet aktualizací objeví přímo v Docku u ikony aplikace Mac App Store,
  3. pokud tedy vidíte dostupné aktualizace, klikněte v Mac App Store právě na ikonu Updates (Aktualizace) v horní liště. Uvidíte seznam aplikací, pro které jsou dostupné aktualizace. V popisu uvidíte důvod aktualizace, v našem případě je opravováno několik drobných chyb v zobrazení chybových hlášení. Samotnou aktualizaci provedete kliknutím na tlačítko Update (Aktualizovat) u příslušné aplikace,
  4. průběh aktualizace můžete sledovat formou ukazatele, v případě nutnosti můžete kliknutím na tlačítko Pause probíhající aktualizaci pozastavit.
  5. Hotovo! Aplikace je právě aktualizována.