Jednatel českého Apple byl v prosinci popraven v Cupertinu

Český Apple, přesněji řečeno společnost Apple Czech s. r. o., jejíž jediným společníkem je přímo Apple Inc., je obestřen záhadami. Sídlí v Praze, ale navštívit se nedá. Má zaměstnance, jejichž jména jsou novinářům zapovězena, není možné s nimi sjednat rozhovor. A její jednatel byl prý v prosinci popraven.

Dnes večer zveřejní Apple Inc. své finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2011. Budeme vás o nich informovat zítra, pro dnešek jsme se podívali na účetní výsledky českého Apple. Ten již začal fungovat i u nás a mimo nudných statistických informací o číslech přinesl také jednu perličku.

Vraťme se tedy zpět k titulku tohoto článku. Ač ten se může zdát jakkoli bulvární, jedná se o téměř doslovnou citaci oficiálních dokumentů této společnosti. Hned si vysvětlíme.

Pokud zamíříte do obchodního rejstříku, najdete ve sbírce listin příslušných ke společnosti Apple Czech s. r. o. aktuální dokumenty (založeny 12. ledna tohoto roku) obsahující účetní závěrku a další ekonomické dokumenty, a to včetně dokumentu Rozhodnutí jediného společníka.

Listina na první pohled asi nepříliš zajímavá, avšak již na druhé straně dotyčného dokumentu zjišťujete zajímavou informaci o osobě jednatele této společnosti, pana Gary Joseph Wipflera.

Věřím, že po prvním přečtení vám tyto řádky také vzbudily nemalý úsměv ve tváři. Banální chyba, dalo by se říci. Po chvíli se ale musíme ptát: máme vůbec nárok očekávat kvalitní českou lokalizaci, když Apple k oficiálním listinám přistupuje tímto způsobem? Který za zaměstnanců českého Apple disponuje těmito překladatelskými schopnostmi, případně proč nikdo neprovedl u těchto listin kontrolu? A věděl pan Wipfler, že vlastně podepsal zprávu o své popravě?

Z účetní závěrky se ale o jinak nedosažitelné společnosti dozvídáme další zajímavé informace. Vyplývá, že společnost Apple Czech má závazky z úvěru ve výši 2 467 000 korun vůči Apple Sales International, ale současně má pohledávky vůči Apple Hungary ve výši 3 969 000 korun.  Apple Czech se zabývala především podporou prodeje, průzkumem trhu a administrativními službami, za což utržila celkem 17 390 000 korun (v roce 2009 utržila za stejnou činnost 0 korun).

Dále se dozvídáme, že český Apple má celkem 4 zaměstnance (v roce 2009 neměl zaměstnance žádného), jejichž celkové mzdové náklady jsou 9 869 000 korun ročně. To v přepočtu vychází něco málo přes dvě stě tisíc korun na osobu a měsíc – je ale nutno brát v potaz, že nejde o čistou mzdu. Zdá se to hodně? Je třeba si uvědomit (což například z nepovedeného překladu Rozhodnutí výše nepřímo vyplývá), že půjde zřejmě o americké zaměstnance a že tedy v přepočtu hrubý příjem ve výši přibližně 130 000 dolarů ročně nebude na americké poměry neobvyklý plat v manažerské sféře.

Na závěr ještě jedna skutečnost: vzpomínáte si, kdy došlo k úpravě českých cen Apple produktů? Ano, bylo to přesně prvního října loňského roku, tedy přesně den po uzavření účetního období popisovaného v těchto listinách. To není nic senzačního, pouze doplnění známého faktu.

Kompletní seznam citovaných listin je dostupný na stránkách Obchodního rejstříku v sekci Sbírka listin.

Poděkování patří Borisi D. za spolupráci při přípravě tohoto tématu.