Attachments: odpoutejte přílohy z emailů

Aplikace Attachments vám usnadní práci s přílohami vašich emailů, které jste dostali prostřednictvím systémové aplikace Mail.app.

Jedná se o externí aplikaci, kterou lze používat nezávisle na na aplikaci Apple Mail – to znamená, že funguje i v případě, že je Mail.app vypnuta a neběží.

Attachments dokáže zobrazit všechny přílohy chronologicky i dle vlastních kritérií, soubory lze prohlížet prostřednictvím funkce Quicklook, obrázky jsou zobrazeny formou náhledů podobně, jako například v iPhotu.

Soubory můžete otevírat, kopírovat, přesouvat, znova odesílat emailem, komprimovat nebo uploadovat.