Jak omezit velikost Time Machine zálohy (bez rozdělování disku)

Zřejmě tu situaci znáte: pořídíte si velký externí disk a chcete jej použít nejen pro Time Machine zálohy. Nechcete ale pro zálohy vyplýtvat celou jeho velikost, ale jen určitou část. Co teď? Rozdělit disk do dvou oddílů? Kdepak!

Naštěstí lze velikosti zálohy omezit přímo nastavením Time Machine. Když totiž tomuto systému řeknete, jaké množství úložného prostoru má k dispozici, bude se spořádaně chovat v rámci nastavených limitů.

Tento tip je ověřen jako funkční v prostředí Mac OS X 10.6.2.

Jak na to

  1. Otevřete aplikaci Terminal (Terminál),
  2. zadejte do ní následující příkaz a potvrďte jej stiskem klávesy Enter
    defaults write /Library/Preferences/com.apple.TimeMachine MaxSize 250000000
  3. toto zadání jistě chápete – tímto jednoduchým příkazem řeknete Time Machine, že má pro zálohy k dispozici jen 250 GB. Pokud chcete nastavit jinou hodnotu, prostě změňte patřičně číselnou hodnotu (například 500000000 je 500 GB a podobně).
  4. Hotovo!

Poděkování za tento tip patří čtenáři SuperApple.cz Janu Mlečkovi, který na něj upozornil v diskusi pod článkem Poznáváme Mac OS X: když Time Machine zaplní disk.