Jak získat Mac OS X 10.6 u nově koupených počítačů?

Pokud jste svůj počítač Mac koupili kdykoli od data 8. června letošního roku, máte díky Up-to-Date programu získat aktuální verzi operačního systému Mac OS X 10.6 Snow Leopard zdarma, jen po uhrazení manipulačního poplatku ve výši deseti dolarů (přibližně 180 korun). Abyste na tento program dosáhli, musíte splnit následující podmínky vlastnit počítač Mac zakoupený po 8. červnu 2009, mít k dispozici fakturu k tomuto počítači (musí obsahovat datum, název počítače a jeho part number), mít účet na službě PayPal nebo