Jak automaticky měnit prioritu aplikací

Již před časem jste si mohli přečíst tip Jak změnit prioritu aplikací. Tedy jak ji změnit ručně pro každou aplikaci zvlášť a tak, jak si přejete. Co ale v případě, že chcete měnit prioritu běžících aplikací automaticky? Když chcete mít aplikaci v popředí upřednostněnou před ostatními a naopak aplikace v pozadí nebo minimalizované hezky způsobně vychované a nezpomalující? Je až s podivem, že Apple tuto funkcionalitu nezabudoval přímo do operačního systému. Ukažme si, jak na to. Ten tip je ověřen