Jak se ručně připojit k obrazovce jiného Maca v síti

Sdílení obrazovky patří mezi základní funkce operačního systému Mac OS X. O klientskou část – tedy o připojení k jinému sdílejícímu počítači – se stará aplikace ScreenSharing. Ta však není běžně dostupná – to znamená, že ji ve složce Applications budete hledat marně. Oficiálně udávaný postup pro vyhledání jiného počítače je použít položku Shared v postranním panelu Finderu. Ta však ne vždy funguje a především nelze použít pro sdílené obrazovky například z počítačů používajících jiný operační systém (pro sdílení obrazovky