Jak nastavit proxy server pro síťové připojení

Síťové možnosti nastavení v Mac OS X jsou opravdu bohatě konfigurovatelné. Nejen že máte k dispozici (teoreticky) neomezené množství různých nastavitelných síťových lokací, ale pořádně vyřádit se můžete také při nastavování síťových proxy serverů. Tento tip je ověřen jako funkční v Mac OS X 10.4 a vyšším. Jak na to Otevřete System Preferences (Předvolby systému) a klikněte na položku Network (Síť), klikněte v levém sloupci na síťové připojení, pro které chcete proxy server nastavit. V Mac OS X můžete mít