Ukážte deťom tri malé prasiatka na iPade

Veľmi ma zaujíma oblasť elektronických médií, ktoré sa transformujú, skúšajú, triafajú alebo vracajú z nesprávneho smeru. Donedávna narážali na nevhodné platformy. Veľmi rýchlo sme prišli na to, že vnímanie z monitora počítača, obrazovky televízora, laptopu, mobilu, plagátu, knižky či časopisu sa proste líši. Médium nesúce informáciu (obrazovú, zvukovú či textovú) výrazne ovplyvňuje našu schopnosť sústrediť sa, prežiť si obsah. Môžu nás uspokojiť ale často sme frustrovaní a unavení nevhodným použitím nosiča. Nová hardwarová platforma so sebou prináša väčšie možnosti ako