NotifyMe: Trend, minimalizmus a efektivita pro každého

V dnešnej dobe naberá na popularite metóda GTD – “Get things done”. Jedná sa o efektívne rozvrhnutie času a úloh, ktoré, ktoré máme splniť. K plnému využitiu efektivity filozofie GTD je dôležité mať práve flexibilné, minimalistické riešenie ako napríklad aplikáciu NotifyMe. Do aplikácie NotifiMy si budeme zadeľovať naše projekty, úlohy a pripomienky.