Protáhněte si své tělo u Maca i iPadu: cviky vstoje (2. díl)

spravne_sezeniV minulém díle jsme se protáhli v sedě. Ještě před tím, než se ke cvikům postavíme, připomeneme si chyby, kterých se často, při uspořádání pracovní plochy s počítačem, dopouštíme.

Horní hrana monitoru nekopíruje úroveň očí. Mnohdy bývá umístěn nízko nebo zcela asymetricky. Při vzpřímeném sedu bychom měli pozorovat horní linii obrazu ve vodorovné rovině přímo před sebou. Klávesnice bývá chybně položena vysoko a lokty spočívají na desce stolu. V mnoha případech úplně chybí podložka zápěstí. Volně svěšené ruce by měly v loktech svírat pravý úhel.

U myší je situace velice podobná. Výška odpovídá výšce klávesnice, což rozhodně není dobré a chybějící gelová podložka opět zápěstí neodlehčí. Vzdálenost myši by neměla naše tělo nutit nahýbat se, či jakkoli jinak měnit správnou polohu těla. Než tedy začneme s dalšími cviky, překontrolujte si, zda máte na pracovním stole vše nezbytné, aby jak oči tak ruce měly dostatek pohodlí.

Trocha pohybu

Pojďme se nejdříve uvolnit. Začneme v sedě s rukama sepnutýma za hlavou a jemným tlakem, s výdechem, uvolníme horní část těla do předklonu. Pro větší uvolnění můžeme nechat klesnout tělo až k nohám s pažemi volně k zemi. Unavené oči si odpočinou zakryté dlaněmi s lokty opřenými o stůl.

03 (1) 0@ 01 (3)

Postavíme se a trošku si zacvičíme. Stojíme za opěradlem židle a přidržujeme se. Přitom se pomalu zvedáme na špičky a zase zpět. Volně a hluboce dýcháme. V krajních polohách vydržíme tři až pět vteřin. V dalším cviku položme ruce na horní hranu opěradla v místě zápěstí a s rovnými zády se předkloníme. Cvik provádíme velmi pomalu. Poodstoupíme od židle a opřeme dlaně o bedra. Plynule a lehce se zakloníme. Ztuhlou šíji zrelaxujeme úklonem hlavy šikmo do strany. Můžeme si při tom pomoci rukou tím, že zvýšíme tlak na hlavu. V rámci cviků vstoje se tu a tam nezapomeňte projít.

04 (1) 05 (1) 06 (1)

Pracovní doba dá tělu hodně zabrat, obzvláště, strávíme-li jí celou v sedě. Přehled cviků, které jsme si ve dvou dílech představili není konečný. Na internetu najdete spoustu dalších. Vyberte si ty, které vám budou vyhovovat a zařaďte si je do svých pravidelných přestávek. Myslete především na své zdraví.

Autorem ilustrací je: Státní zdravotní ústav, Praha