Apple Czech opravil popravu jednatele

Dřívější informace o popravě představitele českého Apple byla velmi záhy opravena.

V článku informujícím o finančních výsledcích společnosti Apple Czech jste se mohli dočíst také o nedbalosti, která v oficiálním dokumentu uváděla informace o popravě jednatele českého zastoupení Apple.

Je potěšující, že pouhých osm dnů po tomto článku došlo k nápravě a do obchodní rejstříku byl vložen opravený dokument, který již uvádí dotyčné informace zcela správně.

Protože jsme na tuto skutečnost v původním článku upozornili, rádi nyní upozorňujeme i na tuto novou skutečnost.