Quadratic Master: matematický sen každého studenta

Zajímavá aplikace Quadratic Master od českého autora se dočkala nové verze, která přidává spoustu nových funkcí. Co vše vám nabízí?

Aplikaci Quadratic Master si můžete představit jako pokročilý grafický kalkulátor. Nabízí například detailní řešení a faktorizaci u kvadratických rovnic, podporu vrcholového i součinového tvaru u kvadratické funkce. Dále můžete použít trojrozměrnou animaci paraboly, který vzniká jako průnik kužele a roviny nebo nové funkce v nástroji pro vizualizaci grafu kvadratické funkce.

I když se vám může zdát, že jde o aplikaci pro velmi úzkou cílovou skupinou, není tomu tak: aplikace je poměrně vysoko v žebříčku nejlepších výukových aplikací na americkém App Store. Aplikace je k dispozici zdarma.

[HTML1]

Aplikace: Quadratic Master

Vývojář: Glimsoft
Prodejce: Ludmila Petrová
Cena: zdarma