Jak přesunout swap na jiný diskový oddíl

Myšlenka přenosu odkládacího souboru na jiný disk není zcela zcestná – pokud jej přesunete opravdu na jiný disk, můžete dosáhnout zvýšení rychlosti odezvy celého operačního systému. Méně již má smysl jeho přesunutí do jiného diskového oddílu v rámci stejného disku – rychlostně si nepomůžeme vůbec, jedinou „výhodu“ lze spatřovat především v tom, že dynamicky zvětšované odkládací soubory neodebírají volného prostoru z hlavního systémového disku. Ale dejte si při přesunu opravdu dobrý pozor: v Leopardu jej lze přesunout pouze na interní