Jak zakázat Safari v plýtvání místem (a udělat z něj rychlý nenáročný prohlížeč)

Safari 4 přineslo mnoho nových funkcí především v oblasti uživatelského rozhraní. Ovšem hezké generované náhledy na stránky nejen že spotřebovávají místo na pevném disku (více v příspěvku Blog: záhadně mizející místo na disku? Zkontrolujte Safari!), ale také zatěžují počítač – prohlížeč kromě renderingu samotné webové stránky ještě na pozadí vytváří zmenšený náhled konkrétní stránky. To nejen že zpomaluje, ale také zvyšuje spotřebu při použití na přenosných počítačích. Existuje ale způsob, jak tuto novou funkcionalitu vypnout a vrátit tak nenáročnost prohlížeče