Finanční výsledky Applu přehledně v grafech a časových souvislostech

Právě zveřejněné finanční výsledky Applu za čtvrté fiskální čtvrtletí vypadají sice zajímavě, ale dokud je nedosadíte do časových souvislostí, příliš vám toho neřeknou. Tady je máte.

V redakci uchováváme všechny zveřejněné finanční výsledky Applu od roku 2000, kdy jej začal v přehledné formě zveřejňovat vždy po skončení aktuálního čtvrtletí. Je to dostatek dat, nad kterými se již dá dostatečně bádat, jste-li také fanoušky datové žurnalistiky.

Čtrnáct let historie jedné firmy
Čtrnáct let historie jedné firmy

Apple ve svých finančních výsledcích vždy uvádí data za aktuální čtvrtletí a to srovnává vždy se čtvrtletím předchozím. Srovnání za delší časový horizont však schází. Vybrali jsme tedy časový úsek od představení prvního iPhonu a dali jej do grafu zohledňujícího právě jen čtvrtá čtvrtletí.

Sada první: čtvrtá čtvrtletí

První z grafů znázorňuje vývoj prodeje jednotlivých produktů. Je zde vidět jak nárůst prodejů iPhonů, tak i pozdější nárůst prodejů iPadů (od roku 2009). Je zajímavé sledovat, jak postupně pozvolna stoupají i prodeje Maců, zatímco prodeje iPodů míří setrvale dolů.

Q4_prodeje_produktu

Následující graf zobrazuje tytéž produkty za stejné období, avšak postihuje příjmy, které do pokladny Applu přinesly. Je zajímavé zde sledovat stagnaci nárůstu příjmů z iPadů za poslední dva roky, stejně tak i v případě počítačů Mac (stolní i přenosné). Velmi zajímavý je zde nárůst příjmů za prodeje v App Store, iTunes Store a iBook Store. Vzestupnou tendenci mají i příjmy z prodeje příslušenství – všechny ty kabely, sluchátka a redukce přinesly Applu příjem ve výši 1,319 miliard dolarů.

Q4_prijem_za_produkty

Zde vidíte příjmy společnosti jako celku – křivka v podstatě kopíruje úspěchy iPhonů a iPadů v daných obdobích.

Q4_prijem

To v pohledu na čistý zisk naopak vidíme jistý pokles v posledním čtvrtletí.

q4_cisty_zisk

Zajímavé srovnání také poskytují data o příjmech za jednotlivé regiony. Vysvětlení si zaslouží prudký propad regionu Asia-Pacific v Q4 2012, který je způsoben přesunutím prodejů v Číně do samostatného ukazatele. Do té doby byly tyto regiony spojeny.

Q4_prijem_v_regionech

Sada druhá: roční přehled

K zajímavým datům se dostaneme, pokud do grafu umístíme jednotlivá čtvrtletí od roku 2007. Z něj je velmi dobře patrné, že soudit například prodeje iPodů jen podle jednoho čtvrtletí není vhodné, protože nejlepších prodejů dosahují tyto přehrávače vždy ve čtvrtletí prvním, které zahrnuje měsíce říjen, listopad a prosinec a vykrývá tak podstatnou část předvánočních a vánočních prodejů. Pravidelně v tomto období stoupá prodej iPodů na dvojnásobek, a to i v posledních letech, kdy lze podobný trend spatřovat i u iPhonů a iPadů.

Naopak u Maců nemá předvánoční období na prodeje žádný významnější vliv, což bylo pro mě zajímavých zjištěním.

Prodeje_produktu

Ve stejném pohledu vám nabídnu hned dva grafy současně. Na prvním vidíte vývoj celkových příjmů, na druhém pak vývoj čistého zisku. Všimněte si opět prvního čtvrtletí a jeho vlivu na příjmy firmy.

Prijem Cisty_zisk

Zajímavou veličinou, kterou Apple ve svých zprávách uvádí, je hrubá marže. Ta nejdříve stoupla téměř o deset procent, avšak v posledních dvou letech pozvolna klesá.

Hruba_marze

Pro nás je zajímavé sledovat také mezinárodní prodeje, respektive kolika procenty se podílejí na všech prodejích Applu. Vytrvale stoupají a vliv domácího trhu se tak postupně snižuje. Navíc zahájení prodejů iPhonů v Číně, které se ještě nemělo šanci do posledních čtvrtletí příliš projevit, tento poměr v příštích měsících jistě ještě změní.

Mezinarodni_prodeje

Poznámka: pro vysvětlení toho, jak se to má s těmi čtvrtletími, nepřehlédněte tento náš článek.