Apple iPad: skúsenosti používateľa (Ultrapodrobná recenze)

Začiatkom apríla 2010 definitívne skončili roky neuveriteľných rozprávok o prípravách nového produktu spoločnosťou Apple. Žiadna z nich nebola oficiálne potvrdená až do okamihu jeho predstavenia začiatkom roka. Tým však ruch okolo neho iba zosilnel a mnohí sa snažili vyrovnať sa so svojimi predstavami a ešte nie hmatateľnou realitou.